Financijsko poslovanje

xlsxFinancijski izvještaj za 2023. godinu

docBilješke uz financijski izvještaj za 2023.godinu

xlsFinancijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

xlsFinancijski izvještaj za razdoblje 1.1.-30.6.2023.

pdfBilješke uz izvještaj

xls3. rebalans za 2023. godinu

xls2. rebalans za 2023. godinu

xls1. rebalans za 2023. godinu

xlsxFinancijski izvještaj za 2022. godinu

docBilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu

xlsProračun za 2023. g. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
docObrazloženje financijskog plana za 2023. projekcije za 2024. 2025.godinu
docObrazloženje 2. rebalansa za 2022.godinu
xls2. rebalans za 2022.godinu

xls1. Rebalans za 2022. godinu

xlsFinancijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu

xlsFinancijska izvješća za 2021.godinu

xls2. Rebalans za 2021. godinu

xls1. Rebalans za 2021. godinu

xls1. Financ. plan za 2021 i projekcije za 22. 23.g.

xls3. Financijski izvještaj za 2020.g.
doc4. Bilješke uz fin izvještaje za 2020.g.

xls5. Drugi rebalans za 2020.g.

xls7.Prvi rebalans za 2020.g.

xlsFINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 1.-12.2019.

xlsPLAN PRORAČUNA ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. G. - UP.V.

docFinancijsko izvješće za 2019. godinu

xlsFinancijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

xlsIzvještaj o obvezama od 01.01.-31.12.2018. godine
xlsIzvješće o realizaciji od 01.01.-31.12.2018. godine

pdfBilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

pdfIzvješće o realizaciji financijskih sredstava

xlsFinancijski plan za 2018. godinu

xlsDječji vrtić

docBILJEŠKE_DJEČJI_VRTIĆ_2017.doc
 
docxProcedura o naplati prihoda

pdfProcedura zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa

docProceura o dostavljanju ugovora na znanje ustrojstvenoj jedinici za financije - riznici Grada Požege
pdfProcedura zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa Dječjeg vrtića Požega
odtProcedura o stvaranju ugovornih obveza

pdfProcedura blagajničkog poslovanja

pdfProcedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

pdfProcedura primanja pismena

pdfProcedura o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda
pdfProcedura o korištenju službenog vozila u Dječjem vrtiću Požega

pdfOdluka o izmjeni odluke o sufinanciranju dnevnog troška prehrane u DV Požega o okviru projekta "Požeški limači"

Registar Ugovora

Info

Dječji vrtić Požega
Rudinska 8
Požega

OIB: 30492723401

MB: 03310299

Lokacije

Lokacija 1:
Rudinska 8, Požega

Lokacija 2:
Kralja Krešimira 32a, Požega

Radno vrijeme

od 6,00 – 16,30 sati

Prema potrebama roditelja radno vrijeme vrtića je najduže do 20,30 sati

Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka)

Kontakt

Telefon:

099/327-3663 (uprava)

E-mail adresa:

info@djecjivrticpozega.hr