DNEVNI RITAM AKTIVNOSTI U JASLICAMA

 

   

6,00 - 7,00

 • jutarnje zajedničke aktivnosti djece iz svih jasličkih skupina u dežurnoj sobi

7,00 - 8,00

 • okupljanje djece, individualni rad, rad u parovima, malim grupama ili zajedničke aktivnosti cijele skupine

8,00 - 8,30

 • pripreme za doručak i doručak (osamostaljivanje djece u brizi o sebi – pranje ruku, postavljanje stola, samoposluživanje pri jelu i pospremanju stola)

8,30 - 10,00

 • aktivnosti u grupi prema dnevnom planu i programu (rad u parovima, malim grupama ili zajedničke aktivnosti cijele skupine)

10,00 - 11,00

 • priprema za izlazak na igralište i boravak na zraku

10,30

 • voćni obrok

11,00 - 11,30

 • ulazak u prostore jaslice u malim skupinama i priprema za ručak

11,30 - 12,00

 • ručak

12,00 - 12,15

 • osobna higijena i priprema za poslijepodnevni odmor

12,15 - 14,30

 • poslijepodnevni odmor (uz slušanje glazbe, priče i sl.) – individualni pristup prema potrebama djece

14,30 - 15,00

 • ustajanje, priprema za užinu, užina

15,00 - 16,30

 • popodnevni odgojno obrazovni rad (individualni rad, rad u parovima, malim grupama ili zajedničke aktivnosti cijele skupine ili boravak na zraku)

 

DNEVNI RITAM AKTIVNOSTI U VRTIĆU

 

   

6,00 - 7,00

 • jutarnje zajedničke aktivnosti djece iz svih vrtićkih skupina u dežurnoj sobi

7,00 - 8,15

 • okupljanje djece, individualni rad, rad u parovima, malim grupama ili zajedničke aktivnosti cijele skupine

8,15 - 9,00

 • pripreme za doručak i doručak (osamostaljivanje djece u brizi o sebi - pranje ruku, postavljanje stola, samoposluživanje pri jelu i pospremanju stola)

9,00 - 10,30

 • aktivnosti u grupi prema dnevnom planu i programu (rad u parovima, malim grupama ili zajedničke aktivnosti cijele skupine)

10,30

 • voćni obrok

10,45 - 11,45

 • priprema za izlazak na igralište i boravak na zraku

11,45 - 12,00

 • ulazak u prostore vrtića u malim skupinama i priprema za ručak

12,00 - 13,00

 • ručak, osobna higijena i priprema za poslijepodnevni odmor

13,00 - 14,30

 • poslijepodnevni odmor (uz slušanje glazbe, priče i sl.) – individualna priprema prema potrebama djece

 • odgojno obrazovni rad s predškolcima

14,30 - 15,00

 • ustajanje, priprema za užinu, užina

15,15 - 16,30

 • popodnevni odgojno obrazovni rad (individualni rad, rad u parovima, malim grupama ili zajedničke aktivnosti cijele skupine ili boravak na zraku)

Info

Dječji vrtić Požega
Rudinska 8
Požega

OIB: 30492723401

MB: 03310299

Lokacije

Lokacija 1:
Rudinska 8, Požega

Lokacija 2:
Kralja Krešimira 32a, Požega

Radno vrijeme

od 6,00 – 16,30 sati

Prema potrebama roditelja radno vrijeme vrtića je najduže do 20,30 sati

Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka)

Kontakt

Telefon:

099/327-3663 (uprava)

E-mail adresa:

info@djecjivrticpozega.hr