Kraći program učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi

Vrtić je odgojno obrazovno okruženje u kojem dijete ima višestruke prilike ostvarivati interakcije s drugom djecom i odraslima. U temeljnom dokumentu struke, Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (MZOS, 2015), naglasak je stavljen na poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece te osiguranje primjerene potpore razvoju kompetencija usklađenih s individualnim posebnostima i razvojnim karakteristikama svakog djeteta.

U skladu s navedenim, odgojno-obrazovni proces oblikovan je tako da životne i planske situacije učenja podupiru različita područja cjelovitog razvoja djeteta. Usmjeren je ka osnaživanju dječje prirodne znatiželje i interesa te ostvarivanje njihovih potreba i prava. Krajnji odgojno-obrazovni ishodi za dijete trebali bi biti rezultatom njegova permanentnog stjecanja kompetencija za cjeloživotno učenje.

Dijete rane dobi uči čineći (learning by doing), što znači da jezik uči govoreći i koristeći ga u situacijama stvarnog života, u igri i drugim, za njega svrhovitim aktivnostima, pa se situacijski pristup učenja smatra primjerenijim u odnosu na tradicionalni sadržajno – tematski pristup, budući da djetetu omogućava razumijevanje i smisleno korištenje materinskog, ali i stranog jezika.

Učenje stranog jezika, kako se navodi u Humanističko-razvojnoj koncepciji ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece, treba „ … s obzirom na dob i osobitosti učenja djeteta kao proaktivnog bića s potrebom doživljajnog učenja, biti transakcijski, a ne transmisijski proces“. Stoga se u programu ranog učenja stranog jezika prakticira i projektni pristup, kao didaktički model procesnog i holističkog učenja koji polazi od doživljaja kao temelja za spontana i stvaralačka ponašanja djeteta.

CILJEVI PROGRAMA

  • senzibiliziranje djeteta za jezik, kulturu i običaje drugog/drugih naroda
  • usvajanje riječi, jezičnih i fonetskih normi stranog jezika
  • razvijanje vještina komuniciranja na stranom jeziku

ZADAĆA PROGRAMA

  • situacijski komunicirati na materinjem i stranom jeziku, a kroz planirane teme i životno praktične situacije postepeno usvajati vokabular, jezične fraze i gramatičke strukture stranog jezika

VRSTA I OBLIK PROGRAMA

Program je organiziran kao kraći program ranog učenja engleskog jezika. Odgojiteljica u programu osposobljena je za rad s djecom na engleskom jeziku temeljem odgovarajućih kvalifikacija i u programu je od početka njegova uvođenja.

Program se ostvaruje u dobno homogene odgojno-obrazovne skupine (djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu), a prema anketama roditelja.

Info

Dječji vrtić Požega
Rudinska 8
Požega

OIB: 30492723401

MB: 03310299

Lokacije

Lokacija 1:
Rudinska 8, Požega

Lokacija 2:
Kralja Krešimira 32a, Požega

Radno vrijeme

od 6,00 – 16,30 sati

Prema potrebama roditelja radno vrijeme vrtića je najduže do 20,30 sati

Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka)

Kontakt

Telefon:

099/327-3663 (uprava)

E-mail adresa:

info@djecjivrticpozega.hr