Posebni program za djecu s težim teškoćama u razvoju

Danas znamo da stimulativno i primjereno okruženje ima veliki značaj za razvoj djeteta. Vrtići svojim programima, kurikulima i okruženjem stvaraju poticajnu okolinu i za mnogu djecu označavaju početak organiziranog odgojno-obrazovnog rada.

Želimo da se dijete boravkom u vrtiću:

  • osjeća ugodno i sigurno, uspostavlja socio-emocionalne veze sa svojim odgojiteljima, s djecom u svojoj skupini, djecom u redovnom programu i ostalim osobama u vrtiću.
  • razvija korisne i zdrave navike i ponašanja, stječe osnovna znanja o zdravlju, uspostavlja pozitivan i aktivan odnos prema sebi i svom okolišu.
  • osamostaljuje se u zadovoljavanju svojih potreba (prehrana, kulturno-higijenske navike), uči da sve što može učini sam.
  • razvija radoznalost i zadovoljava je kroz brojne igre, aktivnosti, projekte. Razvija sposobnosti mišljenja, pamćenja i zaključivanja.
  • ima brojne mogućnosti doživljavanja i izražavanja doživljenog kroz govor, pjesmu, ples, crtanje i sl.
  • obogaćuje vlastita iskustva kroz sudjelovanje u različitim situacijama u svom okruženju

Uslijed upita roditelja djece s izraženim teškoćama u razvoju za uključivanjem u vrtićki program te razmatranjem teškoća djece i mogućnosti zadovoljenja njihovih potreba unutar vrtića, javila se potreba osnivanja posebne odgojno - obrazovne skupine. Pretpostavka ovakve ideje je da bi djeca s izraženim teškoćama u boljoj mjeri mogla zadovoljiti vlastite potrebe u skupini koju bi vodilo educirano osoblje u primjerenoj i prilagođenoj materijalnoj sredini s manjim brojem djece, nego u redovnom programu u kojem materijalni uvjeti povremeno onemogućuju potrebne individualizacije koje su djetetu uslijed njegove teškoće nužne.

Kako je organiziran rad u skupini?

U skupinu se, u skladu s procjenom stručnog tima vrtića i dogovorima s roditeljima, uključuju djece s težim teškoćama u razvoju u dobi od 3 godine do polaska u školu (prema Članku 4. Državnog pedagoškog standarda). Program se provodi kao poludnevni u trajanju od 4 do 6 sati dnevno odnosno u trajanju određenom individualno za svako dijete.

Rad sa djecom u posebnoj skupini temelji se na prihvaćanju različitosti i osobitosti razvoja te na vjerovanju u potencijal svakog djeteta. Svaka je aktivnost izabrana prema potrebama i interesima svakog djeteta te prilagođena njihovim mogućnostima i sposobnostima.

Vremenski raspored rada određuje strukturu i dnevni ritam aktivnosti djece, a temelji se na fleksibilnosti (u odnosu na potrebe djece, odgojitelja, roditelja i cijele Ustanove) kako bi se omogućilo:

  • razvoj djeteta prema vlastitim zakonitostima,
  • svakom djetetu dovoljno vremena da završi započeto,
  • smjenjivanje aktivnosti te promjena prostora.

Skupina njeguje načelo djelomične integracije što konkretno znači: dio programa skupine se odvija u prostoru posebne skupine, a dio u interakciji s djecom uključenom u redoviti program.

U praksi to otprilike znači: jutarnje aktivnosti (okupljanje, objed te neke grupne i individualne aktivnosti) obavljaju se u prostoru posebne skupine, zatim slijede zajedničke aktivnosti s ostalom djecom u prostorijama redovnog programa, zajedničke sportske aktivnosti u dvorani, te zajedničko provođenje vremena u vanjskim prostorima vrtića, zajedničkoj šetnji ili odlasku na obližnje igralište.

Ono što ovu skupinu činu drugačijom jest činjenica da su prostor, pristup i komunikacija u potpunosti prilagođeni potrebama djece. Ciljevi koji su napravljeni za svako dijete prate napredak baš tog djeteta, ne uspoređujući ga s drugima i daju nam mogućnost uvida da i djeca s teškoćama mogu napredovati i biti ravnopravni sudionici odgojno-obrazovnog procesa.

Skupinu vodi odgojitelj sa završenim dodatnim edukacijama za rad s djecom s teškoćama u razvoju uz stalnu suradnju sa stručnim suradnicima u vrtiću.

Kako bi došlo do pozitivnih učinaka i kako bi vrtić zaista bio mjesto koje je prilagođeno djetetovim sposobnostima moramo paziti na to da se ne vodimo time da jednakost nužno znači da svima pružimo iste uvjete nego da jednakost znači pružanje uvjeta koji su djetetu potrebni kako bi imalo jednaku priliku da bude uspješan. Smatramo da je to ključ uspješnog uključivanja djeteta s teškoćama u razvoju u vrtić.

Info

Dječji vrtić Požega
Rudinska 8
Požega

OIB: 30492723401

MB: 03310299

Lokacije

Lokacija 1:
Rudinska 8, Požega

Lokacija 2:
Kralja Krešimira 32a, Požega

Radno vrijeme

od 6,00 – 16,30 sati

Prema potrebama roditelja radno vrijeme vrtića je najduže do 20,30 sati

Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka)

Kontakt

Telefon:

099/327-3663 (uprava)

E-mail adresa:

info@djecjivrticpozega.hr