Program predškole

Program predškole je poveznica između obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a prioritet su one aktivnosti, postupci i materijali kojim ćemo integrirano utjecati na sva područja razvoja djeteta (fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni).

Cilj programa predškole je svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu s kolu osigurati okruženje u kojem će ono razviti svoje potencijale, zadovoljiti interese i potrebe te tako steći spoznaje, vještine, navike i kompetencije koje c e mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja koji ga očekuju u osnovnoj školi.

Program predškole za djecu polaznike redovitog programa, s područja grada Požege, provodi se u sklopu cjelodnevnog redovnog programa u skupinama u koje su djeca uključenja.
Program predškole za djecu koja NISU polaznici redovitog programa dječjeg vrtića provodi se od listopada do svibnja, poštujući zimski, ljetni odmor i državne blagdane, a u skladu s organizacijom rada vrtića. Provodi se kontinuirano i ravnomjerno tijekom tjedna u objektima Dječjeg vrtića Požega (u poslijepodnevnim satima), te u OŠ A. Kanižlića Područna škola Vidovci i Područnoj školi Mihaljevci (u prijepodnevnim satima ovisno o organizacijskim uvjetima škole).

Organizacija predškole ovisi svakako o broju prijavljene djece.

Kako bi se njegovao cjeloviti razvoj djece postavljene su razvojne zadaće kroz sva područja razvoja:

Tjelesni i psihomotorni razvoj:

 • njegovati osnovne higijenske navike
 • poticati prirodne oblike kretanja (hodanje, skakanje, penjanje)
 • poticati finu motoriku
 • poticati složene motoričke vještine

Socio-emoionalni razvoj i razvoj ličnosti:

 • poticati prepoznavanje i izražavanje emocija te kontrolu istih
 • razvijati pozitivnu sliku o sebi
 • poticati samostalnost i neovisnost
 • poticati odnose s vršnjacima-odraslima
 • razvijati svijest o potrebi očuvanja prirode

 Spoznajni razvoj:

 • širiti spoznaju o užem i širem okruženju djeteta,
 • poticati usvajanje pojmova i stvaranje veza među predmetima i pojavama
 • boja, oblik, veličina, broj …
 • razvijati sposobnost vremenske i prostorne orijentacije
 • poticati potrebe djeteta za različitim oblicima istraživanja
 • razvijati sposobnost rješavanja problema

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo:

 • utjecati na razvoj komunikacije
 • poticati glasovnu analizu i sintezu riječi (slovo na početku, sredini ili kraju riječi)
 • bogatiti rječnik kroz nove spoznaje, iskustva iz okruženja djeteta
 • poticati interes za pisanu riječ
 • razvijati pozitivan dječji odnos prema knjizi usvajanjem novih priča i pjesmica
 • poticati slušanje i slušnu percepciju

Kraći program predškole besplatan je za roditelje, a financira se iz sredstava Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, lokalne i regionalne samouprave, te vlastitih sredstava Vrtića.

Info

Dječji vrtić Požega
Rudinska 8
Požega

OIB: 30492723401

MB: 03310299

Lokacije

Lokacija 1:
Rudinska 8, Požega

Lokacija 2:
Kralja Krešimira 32a, Požega

Radno vrijeme

od 6,00 – 16,30 sati

Prema potrebama roditelja radno vrijeme vrtića je najduže do 20,30 sati

Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka)

Kontakt

Telefon:

099/327-3663 (uprava)

E-mail adresa:

info@djecjivrticpozega.hr