Zahtjev za nastavak korištenja usluga

Poštovani, svi korisnici Dječjeg vrtića Požega, dužni su podnijeti Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića. Popunjene zahtjeve potrebno je dostaviti do 30. lipnja 2023.godine, skenirane na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Uz Zahtjev je obvezno priložiti: 

- potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (provjera urednog cijepljenja)  

- potvrda ili elektronički zapis prebivališta MUP RH, PU Požeško-slavonske ili preslika osobnih iskaznica oba roditelja

- u trenutku predaje Zahtjeva roditelj/skrbnik mora imati podmirena dugovanja prema dječjem vrtiću.   

 

Zahtjev za nastavak korištenja usluga dječjeg vrtića - 2023/2024 g

 

Potpisivanje Ugovora (za nastavak korištenja usluga vrtića) bit će od 23. 8. do 1.9. 2023.g., u Upravi vrtića (Rudinska 8) u sljedećim terminima:

23.8.2023. od 12h do 15h

24.8.2023. od 12 h do 17h

25.8.2023. od 12h do 15h

28.8.2023. od 12h do 17h

29.8.2023. od 12h do 15h

30.8.2023. od 12h do 15h

31.8.2023. od 12h do 15h

1.9.2023. od 12h do 15h

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. NA PODRUČJU GRADA POŽEGE

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ POŽEGA

Rudinska 8, 34000 Požega

URBROJ:601-01/23-02/1

KLASA:2177-1-9-01-23-1

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. NA PODRUČJU GRADA POŽEGE

 I. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS DJECE U NOVU PEDAGOŠKU GODINU

Prijave za upis djece podnose od 11. do 19. svibnja 2023. godine.

Upis djece provodi se podnošenjem e-Prijave putem aplikacije „e-Upisi“ dostupne na portalu e-Građani“(https://vrtici.e-upisi.hr/ ).

II. VRSTE PROGRAMA

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2023. godine navršavaju godinu dana života pa do polaska u osnovnu školu:

- cjelodnevni 10-satni program u svim objektima Dječjeg vrtića Požega.

2.1. za djecu s posebnim interesima i potrebama

 • cjelodnevni 10-satni program prema koncepciji Marije Montessori 0-3 god.
 • posebni poludnevni program za djecu predškolske dobi s težim teškoćama u razvoju od navršene treće godine do polaska u školu

U jasličke programe se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše 1 godinu života, a mogu se upisati djeca prije navršenih godinu dana, ali pravo pohađanja programa stječu ispunjenjem uvjeta s navršenih dvanaest mjeseci života.

U vrtićke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života.

U posebne programe za djecu s teškoćama u pravilu se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života.

III. UVJETI UPISA

Upis djeteta uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Roditelj/skrbnik je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

1. za dijete:

  • rodni list za dijete koje se upisuje
  • potvrda liječnika o zdravstvenom stanju djeteta koje se upisuje, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja Prijave

2. za dokaz prebivališta ili boravišta:

 • potvrda ili elektronički zapis prebivališta ili boravišta MUP RH, PU Požeško-slavonske ili preslika osobnih iskaznica djeteta i oba roditelja

3. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata:

 • preslika rješenja o statusu invalida Domovinskog rata

4. za dijete zaposlenog ili zaposlenih roditelja:

 • potvrda o zaposlenju (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) (u daljnjem tekstu: HZMO)

5. za dijete samohranog roditelja:

 • rodni list roditelja
 • smrtni list za preminuloga roditelja
 • potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

6. za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj):

 • rodni list roditelja
 • presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

7. za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:

 • preslika rješenja ili potvrda nadležne područne jedinice Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod za socijalni rad)

8. za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece:

 • rodni listovi za svu djecu

9. za dijete korisnika doplatka za djecu ili zajamčene minimalne naknade:

 • preslika rješenja o priznavanju prava na doplatak za dijete za tekuću godinu
 • preslika rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu

10. za dijete s teškoćama u razvoju:

 • preslika nalaza i mišljenja Zavoda za socijalnu skrb - nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja i/ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja

11. za dijete roditelja s invaliditetom upisanog u Hrvatski registar osoba s invaliditetom:

 • potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Dječji vrtić zadržava pravo radi utvrđivanja dostavljenih isprava zatražiti od roditelja djeteta dodatne isprave, odnosno, uz suglasnost roditelja djeteta sam provjeriti činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

Ukoliko Dječji vrtić utvrdi ne vjerodostojnost podataka, otkazat će pružanje usluga korisniku.

Napomene:

    • roditelj je dužan u upisnom roku predati e-Prijavu s potpunom dokumentacijom
    • nakon što istekne rok za predaju prijava neće biti moguće predati e-Prijavu
    • E-Prijave s nepotpunom dokumentacijom bodovat će se na temelju dostavljenih dokumenata
    • Ustanova zadržava pravo od roditelja zatražiti dostavu i uvid u izvornike dokumenata.

IV. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića imaju djeca roditelja s prebivalištem na području Grada Požege, a ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se upisati djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina.

Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Požega prednost pri upisu djece u Dječji vrtić Požega (u nastavku teksta: Pravilnik) ostvaruje:

OPIS KRITERIJA

BODOVI

Djeca roditelja invalida Domovinskog rata

35

Djeca iz obitelji s troje i više malodobne djece

1 bod za svako malodobno dijete

Djeca oba zaposlena roditelja

25

Djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima

članak 18. Pravilnika

Djeca samohranih roditelja - zaposlen

30

Djeca samohranih roditelja - nezaposlen

15

Djeca iz jednoroditeljskih obitelji - zaposlen

25

Djeca iz jednoroditeljskih obitelji - nezaposlen

10

Djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

15

Djeca iz udomiteljskih obitelji

20

Djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića (podcentra)

5

Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja zajamčene minimalne naknade

5

 

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova redoslijed na Privremenoj listi utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

V. NAČIN PROVOĐENJA UPISA

Roditelj koji prijavljuje dijete za upis podnosi e-Prijavu za upis putem aplikacije e-Upisi dostupne na portalu e-Građani koju je razvio Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: e-Prijava) s odgovarajućom dokumentacijom.

Temeljem obrađenih prijava za upis djece oformit će se odgojno-obrazovne skupine sukladno važećim standardima. Ukoliko broj prijavljene djece ne bude dovoljan u odnosu na propisane standarde, odgojno-obrazovne skupine neće se organizirati.

Privremena lista s rezultatima upisa i Konačna lista

 • postupak upisa provodi Povjerenstvo za upis djece koje utvrđuje Privremenu listu s rezultatima prijava upisa slijedom provedene Javne objave upisa
 • roditelj ima pravo žalbe Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Požega na Privremenu listu u dijelu koje se odnosi na njegovo dijete u roku od petnaest dana od objave Privremene liste
 • odluku o prigovoru donosi Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Požega u roku od petnaest nakon čega se utvrđuju konačni rezultati upisa, tj. Konačna lista rezultata upisa
 • Privremena lista i Konačna lista objavljuje se po šiframa.

VI. OBJAVA REZULTATA

Roditelji će biti posebno obaviješteni o terminu objave rezultata Privremene liste na web stranici Dječjeg vrtića Požega.

Konačna lista rezultata upisa bit će objavljena po isteku žalbenog roka.

 

LINKOVI:

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Požega

Upute za upis

Sretan Uskrs

IMG e1f4b409d4be2f7d0318997ffeb26c2b V

Ciklus radionica za roditelje "Rastimo zajedno"

Dragi roditelji,

pozivamo vas da nam se priključite u novom ciklusu radionica za roditelje djece starosti od 1 do 4 godine "Rastimo zajedno".

Prijaviti se možete do 24. ožujka na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više o radionicama možete pročitati na poveznici: https://www.djecjivrticpozega.hr/kutic-za-roditelje/radionice-za-roditelje-rastimo-zajedno

Radionice su besplatne, a priključiti se mogu i roditelji koji nisu korisnici našeg vrtića.

Ukoliko je roditeljima potrebno zbrinjavanje djece za vrijeme trajanja radionica, za djecu će biti organizirane igraonice u prostoru vrtića. 

Veselimo se zajedničkom druženju.

Vaše Rastimo zajedno voditeljice: Dubravka, Klea i Ivana

Radionica za roditelje "Zamke roditeljstva"

U sklopu 16. tjedna psihologije (20. - 26. veljače 2023.g.) koji se održava diljem Hrvatske, naše su educirane voditeljice programa Rastimo zajedno (pedagoginja Dubravka Albert, psihologinja Ivana Farkaš Vidović i odgojiteljica Klea Banušić), u suradnji s Društvo psihologa Požeško - slavonske županije, pripremile radionicu za sve roditelje djece predškolske dobi pod nazivom: "Zamke roditeljstva". 

Radionica će se održati u prostorima vrtića (Rudinska 8), 22. veljače 2023.g. (srijeda) u 17 sati.

Na radionici ćemo razgovarati o roditeljskim odgovornostima, o roditeljskom stresu te kako ga smanjiti/izbjeći. 

Pozivamo sve naše vrtićke mame i tate, ali i one koji to (još) nisu da dođu na jedno opušteno i poticajno druženje. 

Sve zainteresirane molimo da prijave svoj dolazak na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu te se veselimo vašem dolasku!

Sretan Božić i Nova godina

Blagoslovljen Božić, Sretnu i uspješnu Novu 2023. godinu žele zaposlenici Dječjeg vrtića Požega!

Počinje predškola!

Kraći program predškole koji će biti organiziran u objektu Rudinska počinje 28.11.2022.g. Svi roditelji koji su predali Zahtjev za upis u kraći program predškole trebaju dovesti svoje dijete u Rudinsku 8 u 16 sati te za dijete ponijeti papuče.

Sve ostale informacije dobiti će taj dan.

Predškola u Područnoj školi Vidovci početi će 9.1.2023. o čemu će roditelji biti još naknadno obaviješteni.

Radujemo se Vašem dolasku!

Dječji vrtić Požega

Javni poziv

Za najam/zakup termina dvorane u Dječjem vrtiću Požega, Rudinska 8 i dvorane u područnom odjelu „Cvjetna livada“, Kralja Krešimira 32A u Požegi.

pdfJavni poziv

Info

Dječji vrtić Požega
Rudinska 8
Požega

OIB: 30492723401

MB: 03310299

Lokacije

Lokacija 1:
Rudinska 8, Požega

Lokacija 2:
Kralja Krešimira 32a, Požega

Radno vrijeme

od 6,00 – 16,30 sati

Prema potrebama roditelja radno vrijeme vrtića je najduže do 20,30 sati

Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka)

Kontakt

Telefon:

099/327-3663 (uprava)

E-mail adresa:

info@djecjivrticpozega.hr