Programi

U našem vrtiću predškolskim je odgojem obuhvaćeno oko 350 djece u 18 odgojnih skupina u 3 objekata. Programom predškole je obuhvaćeno preko 100 djece.

U našem vrtiću njeguje se individualni rad s djecom uvažavajući individualne potrebe i specifičnosti svakog djeteta. Dijete se promatra, a u skladu s tim i djeluje, kao aktivni sudionik u svom razvoju. Dijete se razvija na svoj način, svojim ritmom i u svoje vrijeme. Ono samo gradi svoju spoznaju, znanja vlastitom aktivnošću, odrasla osoba ga samo podržava i pomaže mu u tome. Svako dijete se gleda kao jedinstvena osobnost koja posjeduje urođenu potrebu za osjećanjem, spoznajom, učenjem, komuniciranjem te je dostojna poštovanja i uvažavanja.

S obzirom na dječje interese i sposobnosti, kao i na želje roditelja, program je obogaćen i brojnim sadržajima; sportskim, glazbenim, likovnim, dramsko-recitatorskim, tjelesnim i jezičnim aktivnostima.

Osim odgoja, velika se pažnja pridaje njegovanju tradicije našeg kraja. Tijekom godine program koji se u vrtiću provodi sadrži elemente kulture i običaja našeg podneblja. U odgojno-obrazovnom radu djecu se pokušava upoznati s tradicijom kraja, a običaje približiti kroz različite sadržaje i aktivnosti koje se u pojedinim periodima provode u vrtiću.

Cjelodnevni redoviti program

Redoviti 10-satni program provodi se za djecu u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Djeca uglavnom pohađaju skupinu u kojoj su djeca iste ili slične dobi. Dijelimo ih u tzv. jasličke skupine (djeca do 3 g.) i vrtićke skupine (djeca od 3 - 7 g.). Svaku grupu vode dvije odgajateljice koje u suradnji sa stručnim timom vrtića rade na pravodobnom prepoznavanju i zadovoljavanju potreba djece i poticanju razvoja svakog pojedinog djeteta prema njegovim mogućnostima.

Opširnije...

Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Današnji način života uvjetuje da je engleski jezik primaran u komuniciranju na globalnom nivou te se podrazumijeva da se barem donekle koristimo njime.

Opširnije...

Program predškole

Program predškole uključuje pripremu djece za polazak u školu. Ona je prostor između obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a po značenju nije ni dječji vrtić niti osnovna škola.

Opširnije...

Samovrednovanje

Samovrednovanje je sustavan, unutrašnji proces usmjeren na osvjetljavanje trenutačnog stanja u ustanovi, na ustanovljavanje pozitivnih postignuća, detektiranje problema i predlaganje strategija njihova rješavanja te unapređivanje postojećeg stanja. U procesu samovrednovanja sudjeluju svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa (djeca, zaposlenici i roditelji) te se provodi prema unaprijed utvrđenoj metodologiji i u skladu s poznatim/dogovorenim kriterijima (područjima vrednovanja).

Opširnije...

CAP program

 

CAP (ChildAssaultPrevention) program je jedan od najučinkovitijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece. Polazi od stava da je znanje najučinkovitiji oblik borbe protiv zlostavljanja djece. Program se temelji na tome da se djecu poučava o stvarnostima napada, što mogu učiniti ako se nađu u opasnoj situaciji i kome se mogu povjeriti.

Opširnije...