Programi

U našem vrtiću predškolskim je odgojem obuhvaćeno oko 350 djece u 18 odgojnih skupina u 3 objekata. Programom predškole je obuhvaćeno preko 100 djece.

U našem vrtiću njeguje se individualni rad s djecom uvažavajući individualne potrebe i specifičnosti svakog djeteta. Dijete se promatra, a u skladu s tim i djeluje, kao aktivni sudionik u svom razvoju. Dijete se razvija na svoj način, svojim ritmom i u svoje vrijeme. Ono samo gradi svoju spoznaju, znanja vlastitom aktivnošću, odrasla osoba ga samo podržava i pomaže mu u tome. Svako dijete se gleda kao jedinstvena osobnost koja posjeduje urođenu potrebu za osjećanjem, spoznajom, učenjem, komuniciranjem te je dostojna poštovanja i uvažavanja.

S obzirom na dječje interese i sposobnosti, kao i na želje roditelja, program je obogaćen i brojnim sadržajima; sportskim, glazbenim, likovnim, dramsko-recitatorskim, tjelesnim i jezičnim aktivnostima.

Osim odgoja, velika se pažnja pridaje njegovanju tradicije našeg kraja. Tijekom godine program koji se u vrtiću provodi sadrži elemente kulture i običaja našeg podneblja. U odgojno-obrazovnom radu djecu se pokušava upoznati s tradicijom kraja, a običaje približiti kroz različite sadržaje i aktivnosti koje se u pojedinim periodima provode u vrtiću.

CAP program

CAP (ChildAssaultPrevention) program je jedan od najučinkovitijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece. Polazi od stava da je znanje najučinkovitiji oblik borbe protiv zlostavljanja djece. Program se temelji na tome da se djecu poučava o stvarnostima napada, što mogu učiniti ako se nađu u opasnoj situaciji i kome se mogu povjeriti.

Program izvode 3 posebno obučene osobe – CAP pomagači.

Cilj je smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kroz:

  • pružanje kvalitetnih informacija;
  • poučavanje učinkovitim prevencijskim strategijama;
  • osnaživanje njima važnih odraslih, roditelja i zaposlenika vrtića, da im pruže kvalitetniju podršku.

CAP program poučava djecu njihovim elementarnim pravima da budu sigurna, jaka i slobodna, informira ih o tome kako prepoznati opasne situacije i poučava strategijama kojima će povećati svoju sigurnost i na taj način smanjuje njihovu ranjivost koja proizlazi iz:

  • nedostatka informacija o mogućim opasnostima i što mogu učiniti da se zaštite
  • njihove bespomoćnosti i nesamostalnosti te ovisnosti o odraslima
  • izoliranost od izvora podrške i pomoći

Uobičajeno upozoravanje djece o tome što ne smiju činiti i kojih se mjesta moraju kloniti, te sudsko gonjenje počinitelja, premda potrebno, ipak ne predstavlja istinsku prevenciju jer ih ne čini niti sigurnijom niti manje ranjivom. Primjerice, ne štiti ih od zlostavljača koji su im poznati!

CAP program poučava djecu efikasnim prevencijskim strategijama koje počivaju na dječjim sposobnostima a ne na ograničavanju tih sposobnosti. Djeca moraju znati koje stvari mogu učiniti ako se nađu u opasnoj situaciji i s kim o tome mogu razgovarati.

Program se provodi u tri koraka:

  1. radionica za osoblje vrtića
  2. radionica za roditelje
  3. radionica za djecu

Radionica za osoblje vrtića
Cilj joj je senzibiliziranje svih zaposlenika za problem zlostavljanja, upoznavanje s potrebom i obvezom odraslih osoba da zaštite djecu te upoznavanje sa zakonskim obvezama odraslih u slučajevima zlostavljanja.

Predavanje za roditelje
Roditelje se upoznaje s problemom zlostavljanja,koliko je učestala,tko su žrtve,tko su nasilnici,kakve posljedice ostavlja,kako prepoznati zlostavljano dijete,kako pomoći da se zaštite od zlostavljanja,kako razgovarati s djetetom koje obznanjuje zlostavljanje.

Radionica za djecu
Djecu se poučava njihovim pravima, uči ih se da prepoznaju opasne situacije i poučava ih se na koje načine mogu povećati svoju sigurnosti i zadržati svoja prava. Radionica započinje razgovorom o tri osnovna prava svakog djeteta: da bude sigurno, jako i slobodno. Primarni voditelj razgovara s djecom i uvodi ih u temu. Ostala dva člana tima nakon toga igraju uloge.

Savjeti kako roditelji mogu pomoći u prevenciji napada na dijete, sadržani su u lecima:

pdfVodic_za_roditelje-_Kako_pomoći_da_budu_sigurna_jaka_i_slobodna

pdfVodic_za_roditelje-_Kako_poučavati_djecu_o_prevenciji_zlostavljanja

Cjelodnevni redoviti program

Redoviti 10-satni program provodi se za djecu u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Djeca uglavnom pohađaju skupinu u kojoj su djeca iste ili slične dobi. Dijelimo ih u tzv. jasličke skupine (djeca do 3 g.) i vrtićke skupine (djeca od 3 - 7 g.).

Montessori program 3 – 6 godina

Montessori metodu osmislila je i osnovala Maria Montessori, prva žena liječnica u Italiji. Cijeli svoj život i rad posvetila je djeci, njihovom odgoju i obrazovanju i usavršavanju pedagogije koju je sama osmislila. Metoda je itekako aktualna i danas jer ju educirani Montessori odgojitelji neprestano nadograđuju i osuvremenjuju za što je sama Maria ostavila prostora.

Montessori program 0 – 3 godina

Pedagogija Marie Montessori temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja djece, na poticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti te na poštovanju djetetove osobnosti. U središtu Montessori pedagogije je dijete. Ona gleda i poštuje dijete u njegovoj cjelovitosti (Philipps, 2003. 11).

Posebni program za djecu s težim teškoćama u razvoju

Danas znamo da stimulativno i primjereno okruženje ima veliki značaj za razvoj djeteta. Vrtići svojim programima, kurikulima i okruženjem stvaraju poticajnu okolinu i za mnogu djecu označavaju početak organiziranog odgojno-obrazovnog rada.

Kraći program učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi

Vrtić je odgojno obrazovno okruženje u kojem dijete ima višestruke prilike ostvarivati interakcije s drugom djecom i odraslima. U temeljnom dokumentu struke, Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (MZOS, 2015), naglasak je stavljen na poticanje cjelovitog razvoja, odgoja i učenja djece te osiguranje primjerene potpore razvoju kompetencija usklađenih s individualnim posebnostima i razvojnim karakteristikama svakog djeteta.

Kraći programa informatike

Kraći program informatike se organizira ovisno o interesu roditelja za uključivanjem djece u taj program. Program se odvija u sklopu redovnog programa vrtića. Samo provođenje programa odvija se na dva načina: korištenjem laptopa i tableta te kao aktivnosti iz područja STEaM-a.

Program predškole

Program predškole je poveznica između obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a prioritet su one aktivnosti, postupci i materijali kojim ćemo integrirano utjecati na sva područja razvoja djeteta (fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni).

Poslijepodnevni boravak u vrtiću

Usklađivanje radnog vremena dio je aktivnosti projekta ”Požeški limači - faza II.”, u sklopu Poziva ”Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.838.950,96 kuna. 

Info

Dječji vrtić Požega
Rudinska 8
Požega

OIB: 30492723401

MB: 03310299

Lokacije

Lokacija 1:
Rudinska 8, Požega

Lokacija 2:
Kralja Krešimira 32a, Požega

Radno vrijeme

od 6,00 – 16,30 sati

Prema potrebama roditelja radno vrijeme vrtića je najduže do 20,30 sati

Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka)

Kontakt

Telefon:

099/327-3663 (uprava)

E-mail adresa:

info@djecjivrticpozega.hr