Cjelodnevni redoviti program

Redoviti 10-satni program provodi se za djecu u dobi od jedne godine do polaska u osnovnu školu. Djeca uglavnom pohađaju skupinu u kojoj su djeca iste ili slične dobi. Dijelimo ih u tzv. jasličke skupine (djeca do 3 g.) i vrtićke skupine (djeca od 3 - 7 g.). Svaku grupu vode dvije odgajateljice koje u suradnji sa stručnim timom vrtića rade na pravodobnom prepoznavanju i zadovoljavanju potreba djece i poticanju razvoja svakog pojedinog djeteta prema njegovim mogućnostima.

 

Jedna od temeljnih zadaća je razvijati kod svakog djeteta pozitivnu sliku o sebi, a u radu se osobita pozornost posvećuje uvažavanju djetetovih prava. Njeguje se individualni rad s djecom. Uvažavajući specifičnost dobi djeteta (stalnu potrebu i receptivnost za nove spoznaje i potrebu za kretanjem i boravkom na zraku), ali i specifičnost našeg okruženja (visoka obrazovna i ekonomska struktura roditelja i zainteresiranost za različite sadržaje), redoviti program obogaćujemo sportskim sadržajima, putovanjima (ljetovanja i zimovanja), izletima i predstavama. Ti programi omogućuju djeci raznovrsne spoznaje i doživljaje i poticaj su brojnim aktivnostima u vrtiću.