Kutić za roditelje

Iako roditelji i obitelji imaju središnju ulogu u životima djece, oni ipak ovise o podršci zajednice. Predškolski odgoj ne počinje u vrtiću, vrtić je nadogradnja na prvotni odnos između djeteta i obitelji, i zato mora roditeljima pružati mogućnosti da sudjeluju u svim vidovima vrtićkog programa.

Roditelji imaju pravo aktivno sudjelovati u planiranju i organiziranju života i odgojno-obrazovnog rada u skupini, ali ne smiju pritom svojim odlukama zadirati u stručnu kompetenciju vrtića. Roditelji trebaju biti partneri i neposredni suradnici u odgojno obrazovnom radu.

Odgojitelji i roditelji dijele odgovornost zajedničkog rada da razviju suradnički odnos. Komunikacija, međusobno poštivanje, prihvaćanje razlika i interes djece temelj je dobrog odnosa.