O nama

Kratka povijest:

Organizirana briga o djeci predškolske dobi započinje u Požegi 7. studenoga 1949. godine, kada se otvara Dječje obdanište sa upisanih 20-ak djece.

1. svibnja 1971. godine u sadašnjoj Vukovarskoj ulici otvoren je novoizgrađeni objekt - Dječji vrtić Pod gradom, a 1. rujna 1972. započinju s radom Dječje jaslice Pod gradom koje su smještene u adaptiranoj obiteljskoj kući.

U svibnju 1979. godine započinje gradnja novog objekta u sadašnjoj ulici Kralja Krešimira. Ovaj objekt otvoren je 1981. godine i nosi naziv Dječji vrtić i jaslice Cvjetna livada. 9. siječnja 1992. godine ustanova dobiva današnji naziv -Dječji vrtići Požega.

Danas:

Rad Dječjeg vrtića Požega odvija se na adresi :

  • Rudinska 8 i Kralja Krešimira 32a

U ovoj pedagoškoj godini u naš vrtić je upisano preko 400 djece. Osim redovnog programa i programa predškole naša djeca mogu pohađati i cjelodnevni Montessori program koji se u našem vrtiću provodi od 2003. godine, te kraći program očuvanja tradicionalne baštine i kraći program učenja engleskog jezika.

Cilj svih nas koji radimo u vrtiću je osigurati poticanje razvoja svih djetetovih potencijala zadovoljavajući dječje potrebe, poštujući prava djeteta te stvarajući poticajno okruženje. Svako dijete nam je jednako važno pa u radu njegujemo individualizirani pristup djetetu.

Kvaliteta rada u vrtiću ostvaraje se svakodnevnom suradnjom i trudom svih radnika.  Našu ustanovu vodi ravnateljica. U suradnji sa stručnim timom vrtića (pedagoginja i psihologinja), s djecom kreativno i dosljedno rade naši odgojitelji.

Kuharice pripremaju ukusne i zdrave obroke za dječje trbuščiće. Za čistoću prostora vrijedno brinu naše spremačice i pralja – švelja. Vozač – domar brine da ručak stigne do sve djece i svi kvarovi budu pravovremeno otklonjeni. Kako bi ustanova dobro radila, brinu i tajnica i administrativna radnica.

Info

Dječji vrtić Požega
Rudinska 8
Požega

OIB: 30492723401

MB: 03310299

Lokacije

Lokacija 1:
Rudinska 8, Požega

Lokacija 2:
Kralja Krešimira 32a, Požega

Radno vrijeme

od 6,00 – 16,30 sati

Prema potrebama roditelja radno vrijeme vrtića je najduže do 20,30 sati

Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka)

Kontakt

Telefon:

099/327-3663 (uprava)

E-mail adresa:

info@djecjivrticpozega.hr