U susret školi

U susret školi

Polazak u prvi razred osnovne škole velik je događaj za cijelu obitelj: u prvom redu za budućeg đaka, ali i njegove roditelje te članove šire obitelji. Na neki je način to prvi veliki korak na putu k zrelosti, onaj u kojem se potvrđuje sav trud, ali i pažnja i ljubav koji su do tog trenutka uloženi u odgoj djeteta.

U periodu pred polazak u školu javljaju se i brojni strahovi, ponajviše roditeljski, koji se lako prenose na dijete, s velikom mogucnošcu da upravo to pokvari dane priprema i polaska u školu koji bi trebali biti veliko obiteljsko veselje. Prave su informacije od svega najvažnije.

 

Kako bi dijete moglo udovoljiti novim zahtjevima treba biti psihofizički zrelo za polazak u školu. Drugim riječima, ako je dijete doseglo optimalan stupanj razvijenosti različitih fizičkih i psihičkih funkcija, veća je vjerojatnost da ce ono biti uspješno u svladavanju propisanog nastavnog plana i programa.

 

Sposobnosti i vještine koje dijete treba posjedovati pri upisu u školu

 

Grafomotoričke vještine:

 • Posjeduje fleksibilnost šake i prstiju, pravilno drži olovku, linija mu je jasna, adekvatnog pritiska
 • Po uzorku zna povlačiti linije od crte do crte, od točke do točke , ravne kružne i valovite linije
 • Zna precrtati geometrijske likove: kvadrat, trokut, romb
 • Pravilno drži škarice i reže po liniji

 

Spoznajne vještine:

 • Razumije prostorne odnose (gore, dolje, ispred, iza, na, u, ispod, iznad)
 • Usvojilo je orijentaciju na: tijelu (desna/lijeva ruka, desna/lijeva noga, desno/lijevo oko), u prostoru (što je desno od njega, a što lijevo, zna odrediti smjer kretanja), na papiru (što je na desnoj strani papira, a što na lijevoj)
 • Razumije vremenske odnose (prije, poslije, jutro, podne, večer, prije podne, poslije podne)
 • Poželjno je da poznaje dane u tjednu, godišnja doba te snalaženje na satu
 • Snalazi se u pojmovima više, manje, oduzmi, dodaj
 • Razumije pojam skupa – što sve spada u neki skup, a što ne (klasifikacije po obliku, veličini, težini, boji), uspoređuje dva skupa (gdje ima više, a gdje manje), zna da se dodavanjem skup povećava, a oduzimanjem smanjuje
 • Povezuje brojku uz količinu (npr. brojka 9=9 elemenata)
 • Mjereći može usporediti koji su predmeti duži, veći, širi

 

Govor i rječnik:

 • Pravilno izgovara sve glasove (dozvoljeno je umekšano izgovaranje nekih glasova zbog ispadanja mliječnih zubi)
 • Pravilno se gramatički izražava (koristi množinu, jedninu, zamjenice, govori pravilno u rodu i padežu)
 • Zna verbalno definirati jednostavne pojmove (npr. što je stolica? U definiciji spominje čemu stolica služi, kakvog je oblika, od čega je napravljena i sl.)
 • Zna verbalno iskazati po čemu su neke stvari, bića, pojave slični, a po čemu su različiti (npr. po čemu su slični muha i leptir?)
 • Zna prepričati kraći događaj ili priču u pravilnom slijedu: uvod, tijek, završetak

 

Predčitalačke vještine:

 • Može rastaviti poznate riječi na slogove
 • Prepoznaje i imenuje s kojim glasom počinje i s kojim glasom završava riječ
 • Zna imenovati riječi na zadani glas (igra “na slovo na slovo)
 • Zna prepoznati da li je zadani glas na početku riječi, na kraju ili u sredini
 • Zna rastaviti jednostavne riječi na glasove
 • Od pojedinih glasova zna sastaviti jednostavnu riječ (npr. M-A-M-A, O-K-O i sl.)
 • Na zadatku se može zadržati 15-20 minuta, dok trajanje igre može biti i 60 minuta uz kratke otklone pažnje

 

Samostalnost:

 • Samostalno se odijeva i obuva, koristi toalet
 • Poznaje osnovne prometne pojmove (semafor, zebra, kolnik, pločnik)
 • Poznaje i koristi običaje kod pozdravljanja, poznaje pravila ponašanja na ulici, u trgovini, kada je to potrebno, zna kako i od koga može zatražiti pomoć
 • Obavlja sitne kućanske obveze

 

Socioemocionalna zrelost:

 • Sposoban je u velikoj mjeri kontrolirati svoje emocije
 • Sposoban je za odgađanje zadovoljstva kako bi postigao cilj (riješio zadatak do kraja)
 • Sposoban je za suradnju s drugima (dogovor, kompromis)
 • Konflikte pokušava riješiti na socijalno prihvatljiv način
 • Motiviran je za dobar uradak
 • Ima razvijen osjećaj sigurnosti i samopouzdanja

 

 

Da li je potrebno dijete učiti čitati i pisati prije polaska u školu? NE
Zato što:

 • Dijete koje ima dobro razvijene grafomotoričke vještine brzo će naučiti pisati slova
 • Dijete koje nauči pisati slova prije škole, može ih naučiti pisati na neispravan način, što će mu otežati usvajanje vještine pisanja u školi
 • Dijete koje ima dobro razvijene predčitalačke vještine, brzo će i bez napora usvojiti vještinu čitanja
 • Prvih dana u školi, dok će druga djeca usvajati vještine čitanja i pisanja, takvom će djetetu biti dosadno. neće usvajati radne navike učenja kao druga djeca. To će mu predstavljati problem kada nastupi usvajanje gradiva koje mu nije od ranije poznato
 • Važnije od usvojenosti vještine čitanja i pisanja je da dijete bude psihofizički zrelo prema opisanim kriterijima

 

 

Uloga vrtića u pripremi djeteta za polazak u školu

 

Djeca uključena u vrtić sudjeluju u raznovrsnim aktivnostima usmjerenim na poticanje cjelovitog i optimalno razvoja. Djeca tako sudjeluju u raznim životno praktičnim i radnim aktivnostima (briga o sebi i svojim stvarima, samoposluživanje…), raznovrsnim igrama (funkcionalnim, simboličkim, igrama s pravilima…), društvenim aktivnostima (s djecom, odraslima, šetnje, priredbe…), umjetničkom promatranje, slušanje i interpretiranje (raznovrsna umjetnička djela), izražavanje i stvaranje (pjevanje, plesanje, slikanje, modeliranje…), istraživačko spoznajnim aktivnostima (manipuliranje predmetima, promatranje…) aktivnosti s kretanjima (tjelesno vježbanje, boravak na zraku…).

Sve navedene aktivnosti pomažu djetetu da istraži svoje mogućnosti, ostvari svoje potencijale i formira pozitivnu sliku o sebi što je jedan od preduvjeta za uspješan početak školovanja.

 U godini pred polazak u školu odgojiteljice u suradnji sa stručnom službom prate razvoj sposobnosti te planiraju rad u cilju osiguranja što bolje spremnosti djece za školu. Dodatni naglasak se stavlja na:


 • razvijanje sposobnosti opažanja i promatranja (poticati djecu da detaljno pričaju o svemu što vide
 • vježbe koncentracije (kod rješavanja raznih zadataka, kao i kod svakodnevnih aktivnosti)
 • stvaranje pozitivne slike o sebi
 • stvaranje radnih navika
 • razvijanje kulturno-higijenskih navika

 

Što roditelji mogu učiniti?

 

 • čitajte priče djetetu koje će ono prepričati
 • dok čitate pratite tekst prstom kako bi dijete shvatilo da tekst ide slijeva na desno i da slova prate riječi koje izgovarate
 • igrajte igre u kojima ćete osvijestiti glasovnu analizu i sintezu: nabrajajte što više riječi koje počinju na zadani glas, zatim riječi koje završavaju na zadani glas, neka dijete razlikuje kratke od dugih riječi, povezuje glas za pripadajućim slovom i sl.
 • kod djece se često spontano javlja potreba za crtanjem, pisanjem i bojanjem te je stoga poželjno djetetu osigurati radni kutak gdje će dijete moći crtati, bojiti, rezati, ljepiti...
 • potičite dijete na precrtavanje zadanih oblika, spajanje točkica i bojanje unutar zadanih okvira
 • također obratite pažnju na pravilan hvat olovke te na neaktivnu ruku koja treba pridržavati papir
 • s djecom možete sortirati i prebrojavati igračke
 • uspoređivati velike i male predmete
 • posebno je važno uvesti mir i strukturu u djetetov život, igrati društvene igre, čitati priče te ograničiti vrijeme gledanja crtića i korištenja kompjutera
 • potičite dijete da bude samostalno (pri jelu, kupanju, oblačenju), da vodi brigu o svojim stvarima

 

 

AKO STE U NEDOUMICI I RAZMIŠLJATE O ODGODI ILI RANIJEM UPISU

VAŠEG DJETETA U ŠKOLU POTRAŽITE STRUČNU POMOĆ…

 

…ODGAJATELJICE – o Vašem djetetu znaju mnogo i poznaju ga u vrtićkom

okruženju koje je sličnije školi nego obitelj, te vrlo dobro mogu procijeniti mnoge

od navedenih faktora spremnosti za školu. One vide kakav je status dijete steklo u

grupi. Mogu Vam reci i o tjelesnim, likovnim, glazbenim i dr. mogućnostima Vašeg

djeteta.

…STRUČNA SLUŽBA – može točnije reći o razini i pojedinostima spoznajnog

razvoja djeteta (percepcija, pažnja, pamćenje, usvojenost pojmova i dr.), te o

razini razvoja grafomotorike, emocionalnoj zrelosti i dr.

 

 

USPJEŠAN I RADOSTAN POČETAK ŠKOLOVANJA ŽELE VAM

DJELATNICI DJEČJIH VRTIĆA POŽEGA!

 

 

Ivana Farkaš Vidović, psiholog

 

Info

Dječji vrtić Požega
Rudinska 8
Požega

OIB: 30492723401

MB: 03310299

Lokacije

Lokacija 1:
Rudinska 8, Požega

Lokacija 2:
Kralja Krešimira 32a, Požega

Radno vrijeme

od 6,00 – 16,30 sati

Prema potrebama roditelja radno vrijeme vrtića je najduže do 20,30 sati

Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka)

Kontakt

Telefon:

099/327-3663 (uprava)

E-mail adresa:

info@djecjivrticpozega.hr