Zahtjev za upis

Upis se sastoji od sljedećeg:

- ispunjavanje dva obrasca: ''Zahtjev za upis'' i ''Inicijalni upitnik"
- prilaganje popratne dokumentacije

Potrebno je popuniti sva polja i priložiti svu traženu popratnu dokumentaciju te kliknuti na 'Pošalji'.

Molimo skenirati ili fotografirati tražene dokumente. Dokumenti mogu biti u JPG, PNG, PDF formatu.

Preporuke;

- prilikom ispunjavanja aplikacije koristiti Google Chrome ili Firefox
- dokumente pokušati smanjiti ispod 1 MB (1 megabajt)
- kako smanjiti veličinu slike u programu Paint (Bojanje) pogledajte ovdje
- kako smanjiti veličinu slike u programu Irfan View pogledajte ovdje

 

[forms ID=1]