Obavijest o promjeni cijene vrtića

Obavijest o promjeni cijene vrtića

Poštovani roditelji!

Na temelju Odluke Grada Požege o utvrđivanju cijene programa koji se provodi u Dječjem vrtiću Požega, KLASA:601-01/22-01/14, URBROJ:2177-1-01/22-2, od 19. rujna 2022. godine, a koju smo zaprimili danas, obavještavamo Vas da je od 1. listopada 2022. godine mjesečno sudjelovanje u punoj cijeni:

- roditelja ili skrbnika s kojim dijete živi u zajedničkom kućanstvu, ako imaju stalno prebivalište ili boravište na području grada Požege, iznosi 600,00 kuna,

-Montessori program koji se provodi u Dječjem vrtiću Požega za korisnike usluga s kojim dijete živi u zajedničkom kućanstvu, ako imaju stalno prebivalište ili boravište na području grada Požege, iznosi 700,00 kuna,

- korisnici usluge sa stalnim prebivalištima na području druge jedinice lokalne samouprave, sudjeluju u cijeni usluge u iznosu koji čini razlika između cijene koju podmiruje određena jedinica lokalne samouprave, sukladno odluci njezinog predstavničkog tijela i pune cijene koštanja programa iz navedene Odluke.

Do promjene cijene vrtića utjecala su neminovna poskupljenja energenata, namirnica za prehranu, higijenskih potrepština i svih drugih potreba bez kojih dječji vrtić ne može funkcionirati. Nadamo se da ćete imati razumijevanja i da ćemo i dalje raditi na što boljoj skrbi za našu djecu.

RAVNATELJICA:

Sanela Soldo Kovačević

Info

Dječji vrtić Požega
Rudinska 8
Požega

OIB: 30492723401

MB: 03310299

Lokacije

Lokacija 1:
Rudinska 8, Požega

Lokacija 2:
Kralja Krešimira 32a, Požega

Radno vrijeme

od 6,00 – 16,30 sati

Prema potrebama roditelja radno vrijeme vrtića je najduže do 20,30 sati

Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka)

Kontakt

Telefon:

099/327-3663 (uprava)

E-mail adresa:

info@djecjivrticpozega.hr