Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Današnji način života uvjetuje da je engleski jezik primaran u komuniciranju na globalnom nivou te se podrazumijeva da se barem donekle koristimo njime.

Stoga u našem vrtiću želimo već u ranom djetinjstvu razvijati i poticati pozitivan odnos prema stranom jeziku i kulturi birajući sadržaje koji su prilagođeni predškolskom uzrastu, a dajući prednost usmenom izrazu koji je povezan sa stvarnim situacijama.

Program provodi odgojiteljica predškolske djece sa završenim B2 stupnjem općeg engleskog jezika.

U rad engleskog programa uključena su djeca u 5. i 6. godini života čiji roditelji to žele.


«Jednog lijepog sunčanog dana jedna maca izvela je svoje mačiće u šetnju.
Iznenada je pred njih iskočio pas. Mačići su se prestrašili i stali mijaukati.
Mama je hrabro istupila naprijed, opasno se nakostriješila i zarežala: «Grrr, grrr».
Pas je začuđeno pogledao, podvio rep i pobjegao.
Mama-maca se okrenula mačićima i ponosno rekla:
»Vidite djeco, što znači poznavati strane jezike!».

                                                                            (Prebeg-Vilke, M.: «Vaše dijete i jezik»)