Službeni dokumenti

pdfGodišnji plan i program dječjeg vrtića Požega za pedagošku godinu 2021./2022.

pdfKurikulum dječjeg vrtića Požega za pedagošku godinu 2021./2022.

pdfGodišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada dječjeg vrtića Požega za pedagošku godinu 2020./2021.

pdfGodišnji plan i program dječjeg vrtića Požega za pedagošku godinu 2020./2021.

pdfKurikulum dječjeg vrtića Požega za pedagošku godinu 2020./2021.

pdfGodišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada dječjeg vrtića Požega za pedagošku godinu 2019./2020.


pdfStatut Dječjeg vrtića Požega

pdfEtički kodeks Dječjeg vrtića Požega

pdfPravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Požega

pdfIzjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
pdfČlanovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Požega
pdfPlan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Dječjeg vrtića Požega za 2019. godinu

pdfOdluka o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Požega
docxPravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Požega

pdfPravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Požega
pdfPlan klasifikacijskih oznaka za 2021. godinu.

pdfOdluka o utvrđivanju cijene programa koji se provodi u Dječjem vrtiću Požega

pdfOdluka o imenovanju osoba osposobljenih i određenih za pružanje prve pomoći
pdfOdluka o određivanju osobe za provođenje evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja
pdfPolitika prikupljanja i obrade osobnih podataka
pdfOdluka o izmjeni odluke o sufinanciranju dnevnog troška prehrane u DV Požega o okviru projekta "Požeški limači"

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97,107/07,94/13 (vanjski link)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i i naobrazbe (vanjski link)


Financijski dio:

xls1. Rebalans za 2022. godinu

xlsFinancijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu

xlsFinancijska izvješća za 2021.godinu

xls2. Rebalans za 2021. godinu

xls1. Rebalans za 2021. godinu

xls1. Financ. plan za 2021 i projekcije za 22. 23.g.

xls3. Financijski izvještaj za 2020.g.
doc4. Bilješke uz fin izvještaje za 2020.g.

xls5. Drugi rebalans za 2020.g.

xls7.Prvi rebalans za 2020.g.

xlsFINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 1.-12.2019.

xlsPLAN PRORAČUNA ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. G. - UP.V.

docFinancijsko izvješće za 2019. godinu

xlsFinancijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

xlsIzvještaj o obvezama od 01.01.-31.12.2018. godine
xlsIzvješće o realizaciji od 01.01.-31.12.2018. godine

pdfBilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

pdfIzvješće o realizaciji financijskih sredstava

xlsFinancijski plan za 2018. godinu

xlsDječji vrtić

docBILJEŠKE_DJEČJI_VRTIĆ_2017.doc
 
docxProcedura o naplati prihoda

pdfProcedura zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa
odtProcedura zaprimanja računa
odtProcedura o stvaranju ugovornih obveza

pdfProcedura blagajničkog poslovanja

pdfProcedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

pdfProcedura primanja pismena

pdfProcedura o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda
pdfProcedura o korištenju službenog vozila u Dječjem vrtiću Požega

pdfRegistar ugovora

jpgRegistar ugovora


Plan nabave

xlsPlan nabave za 2018. godinu
xlsPlan nabave za 2019. godinu
xlsPlan nabave za 2020. godinu
xlsPlan nabave za 2021. godinu
xlsPlan nabave za 2022. godinu