Službeni dokumenti

pdfZahtjev za pristup informacijama
pdfKatalog informacija
pdfStatut Dječjeg vrtića Požega
pdfPravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Požega
pdfIzmjene pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Požega
pdfIzmjene Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Požega

jpgIzmjene Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Požega
pdfIzjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
pdfČlanovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Požega
pdfPlan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Dječjeg vrtića Požega za 2019. godinu
pdfGodišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.
pdfGodisnje_izvjesce.pdf
xlsGodisnje_izvjesce.xls
pdfPravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Požega

pdfIzvješće ZPPI za 2019.
pdfPlan klasifikacijskih oznaka za 2021. godinu.

docOdluka o utvrđivanju cijene programa koji se provodi u Dječjem vrtiću Požega

pdfOdluka o imenovanju osoba osposobljenih i određenih za pružanje prve pomoći
pdfOdluka o određivanju osobe za provođenje evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja
pdfPolitika prikupljanja i obrade osobnih podataka
pdfOdluka o izmjeni odluke o sufinanciranju dnevnog troška prehrane u DV Požega o okviru projekta "Požeški limači"

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97,107/07,94/13 (vanjski link)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i i naobrazbe (vanjski link)

 

Financijski dio:

xlsPLAN NABAVE ZA 2020.xls

xlsPLAN NABAVE ZA 2020.xls

xlsFINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 1.-12.2019.

xlsPLAN PRORAČUNA ZA 2020.G. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. G. - UP.V.

docFinancijsko izvješće za 2019. godinu

xlsFinancijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

xlsPlan nabave po 1. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu
xlsPlan nabave po 2. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu

xlsPlan nabave za 2019. godinu

xlsIzvještaj o obvezama od 01.01.-31.12.2018. godine
xlsIzvješće o realizaciji od 01.01.-31.12.2018. godine

pdfBilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

pdfIzvješće o realizaciji financijskih sredstava

xlsFinancijski plan za 2018. godinu

xlsPlan nabave za 2018. godinu

xlsDječji vrtić

docBILJEŠKE_DJEČJI_VRTIĆ_2017.docdocxProcedura o naplati prihoda
odtProcedura zaprimanja računa
odtProcedura o stvaranju ugovornih obveza

pdfProcedura blagajničkog poslovanja

pdfProcedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

pdfProcedura primanja pismena

jpgRegistar ugovora